Agata Zalewska, dr hab.

Obecnie zatrudniona na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. 

Interesuje się kulturą i literaturą polską i europejską 2 poł. XIX i XX wieku. W ostatnich kilku latach przedmiotem jej zainteresowania jest literatura współczesna i rozpoznawanie zjawisk kultury XX wieku w kontekście tzw. dziewiętnastowieczności. oraz obecnością zagadnień tego okresu we współczesnej świadomości kulturowej i literackiej. 

Autorka książek: Na obrzeżach wielkości. Szkice o literaturze XIX i XX wieku (Warszawa 2009), Między przeszłością a przyszłością. Młodopolskie pisarstwo Wacława Berenta (Warszawa 2011) oraz wielu artykułów i studiów w tomach zbiorowych i czasopismach. 

Zainteresowania pozanaukowe: 

muzyka, film, teatr, zagadnienia komunikacji interpersonalnej 

kontakt: e-mail: agata.zalewska@al.uw.edu.pl