Sienkiewicz ludyczny. Śmiech Sienkiewicza-Śmiech z Sienkiewicza

Sympozjum "Sienkiewicz ludyczny. Śmiech Sienkiewicza-Śmiech z Sienkiewicza", zgromadziło w dniach 22-23 września 2015 r. po raz kolejny wykonawców grantu oraz zaprzyjaźnionych "sienkiewiczologów". Spotkanie odbyło się na ojczystej ziemi Noblisty, ziemi łukowskiej. Szczególny wymiar miało odwiedzenie miejsca urodzenia Pisarza, Woli Okrzejskiej, a tam Muzeum Henryka Sienkiewicza oraz grobu Jego Matki w Okrzei.