Zespoły

Poprzez członkostwo w zespole realizuje się zarówno zadania indywidualne, jak i ewentualne opracowania zespołowe. Zespołem kieruje koordynator zespołu, który ustala plan pracy, organizacje spotkań członków zespołu (częstotliwość, czas i miejsce, problematyka). Koordynator uczestniczy też w przygotowaniu sesji, sympozjów i konferencji, a także ustala formy kontaktów i gromadzi dokumentację działań zespołu. Wykonawcy projektu mogą uczestniczyć w pracach kilku zespołów.

Zespół edukacyjny

kierownik [koordynator]: dr Agata Zalewska

 • prof. Tadeusz Budrewicz
 • Prof. Zdzisława Mokranowska
 • Prof. Dorota Samborska-Kukuć
 • Dr hab. Aleksandra Chomiuk
 • Dr Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz
 • Mgr Adrianna Świechowska
 • Mgr Andrzej Rataj

Zespół ideologiczny (polskość, tożsamość, polityka)

kierownik [koordynator]: dr hab. Maciej Gloger 

 • Prof. Jerzy Axer 
 • Prof. Tadeusz Bujnicki 
 • Prof. Ewa Kosowska 
 • Prof. Ryszard Koziołek 
 • Prof. Bohdan Mazan 
 • mgr Adrianna Świechowska 
 • mgr Andrzej Rataj

Zespół – Korespondencje sztuk i Sienkiewicz w mediach

kierownik [koordynator]: dr Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz 

 • Prof. Jerzy Axer 
 • Prof. Tadeusz Budrewicz 
 • Prof. Bohdan Mazan 
 • Prof. Tomasz Sobieraj 
 • Prof. Andrzej Stoff 
 • Dr hab. Aleksandra Chomiuk 
 • Dr hab. Cezary Zalewski 
 • mgr Wojciech Łapiński 
 • mgr Andrzej Rataj 
 • mgr Adrianna Świechowska

Zespół – Sienkiewicz w literaturze XX wieku

kierownik [koordynator]: prof. Jolanta Sztachelska 

 • Prof. Tadeusz Budrewicz 
 • Prof. Bohdan Mazan 
 • Prof. Zdzisława Mokranowska 
 • Prof. Andrzej Stoff 
 • Prof. Jolanta Sztachelska 
 • Dr hab. Aleksandra Chomiuk 
 • Dr Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz 
 • Dr Marek Wedemann 
 • Dr Agata Zalewska 
 • Mgr Wojciech Łapiński 
 • Mgr Adrianna Świechowska