Marek Wedemann, dr

Obecnie zatrudniony na Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej 

Bibliografia (wybrana): 

Tadeusza Nalepińskiego „On idzie! Rzecz o Królu-Duchu Rosji”, „Przegląd Humanistyczny” 1994, nr 2, s. 69-83. 

Niebo czy literatura? Odwrócenia i odwroty Marcina Świetlickiego, „Czas Kultury” 1996, nr 3, s. 4-7. 

„Vėlinės” ir „Broliai Karamazovai”. Mariano Zdziechowskio lyginamoji interpretacija [Dziady i Bracia Karamazow w porównawczej interpretacji Mariana Zdziechowskiego], przeł. S. Ramanauskaitė, „Naujoji Romuva” 1997, nr 1/2, s. 23-26. 

Gdzie leży Beresteczko? Kresy na mapie, w: Kresy-dekonstrukcja, red. K. Trybuś, J. Kałążny, R. Okulicz-Kozaryn, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2007, s. 11-35. 

Wyspiański – Dmowski: lektura wzajemna, w: Narracje o Polsce, red. B. Korzeniewski, Wydawnictwo PTPN, Poznań 2008, s. 51-70. 

Zobrazować niewidzialne. Symbolika religijna w „Oczach szeroko zamkniętych” Stanleya Kubricka, w: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), t. 5, red. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2009, s. 469-485. 

Między kolonią a imperium. Miłosz i Dostojewski, „Porównania” 2012, nr 10, s. 23-37. 

Polonofil czy polakożerca? Fiodor Dostojewski w piśmiennictwie polskim lat 1847-1897, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, ss. 284. 

«Epos w guście Ariosta». O ariostyczności „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, ss. 250. 

członek Stowarzyszenia im. Stefana Żeromskiego 

członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Poznaniu 

zainteresowania: kino autorskie i kino gatunków 

Kontakt: wedmar@amu.edu.pl