Jerzy Axer

Twórca i dyrektor Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo- Wschodniej w Uniwersytecie Warszawskim (od 1991) przekształconego w styczniu 2008 w Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales”, a wreszcie w Wydział „Artes Liberales” założyciel i dyrektor (do 2008) Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (Kolegium MISH UW) oraz Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej Europy Środkowowschodniej, inicjator międzyuniwersyteckiego programu Akademia »Artes Liberales« i przewodniczący Rady Programu od roku 2000, współorganizator Studiów Helleńskich. Przewodniczący Rady Kolegium Artes LIberales.

Członek wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych: m.in. członek-korespondent PAN, członek Polskiej Akademii Umiejętności, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Academia Latinitati Fovendae (Rzym), Academia Europaea (Londyn), International Society for the History of Rhetoric (w latach 1999-2003 - President i Post President), członek Senatu Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie (2002 – 2007), członek Rady Naukowej “Bibliotheca Classica Petropolitana” 2007-2012. W roku 2003 otrzymał doktorat honoris causa Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie.

Główne pola badawcze to: latynistyka i neolatynistyka, recepcja tradycji antycznej w kulturze europejskiej, historia dramatu i teatru. Autor ponad 300 publikacji, m.in.: The Style and the Composition of Cicero’s Speech „Pro Roscio Comoedo”, Warszawa, 1980; Polski dyplomata na papieskim dworze, PIW 1982; Filolog w teatrze, PWN 1991, Espaňoles y polacos en la Corte de Carlos V (wraz z Antonio Fontanem), Madryt 1994, The Classical Tradition in Central-Eastern Europe, w: Companion to the Classical Tradition, Blackwell Publishing, 2007; udział w edycji Dzieł Wszystkich Jana Kochanowskiego (1983); koncepcja i redakcja: Z Rzymu do Rzymu (wraz z M. Bokszczanin), Warszawa 2002, Łacina jako język elit, Warszawa 2004, Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa (wraz z T.Bujnickim), Warszawa 2007 .

Hobby: rozmowy ze zwierzętami.

Kontakt: axer@al.uw.edu.pl