Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej

Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej, to tytuł konferencji, która w daniach 19-22 kwietnia 2017 roku zgromadziła Wykonawców grantu oraz zaproszonych gości. W pięknie położonym Ustroniu debatowano zarówno o krytyce, jaka toczyła się wokół dzieł autora Trylogii, oddziaływaniu jakie jego twórczość wywarła na współczesnych mu twórców, jak i z pokoleń późniejszych.

Program konferencji

Galeria