Zdzisława Mokranowska, dr hab. prof. UJK

Od 1 października 2011 roku objęła stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie została kierownikiem Zakładu Teorii Literatury.

Zdzisława Mokranowska zajmuje się historią i teorią literatury; jest autorką kilkudziesięciu rozpraw i artykułów poświęconych ewolucji form prozatorskich i poezji dwudziestego wieku. Opublikowała monografie: W świecie prozy Henryka Sienkiewicza (Lublin 2002); Prozy poetów kręgu „Skamandra” wobec tradycji elitarnych i popularnych form kultury (Katowice 2003); Młodość i starość. Studia o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza (Katowice 2009); Fakty - Historie - Metafory (Piotrków Trybunalski (2013). Jest redaktorem tomu prac zbiorowych: Henryk Sienkiewicz. Polak i Europejczyk (Sosnowiec 2004) i współredaktorem „Studiów Sienkiewiczowskich” wydawanych przez Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza. Zarząd Główny w Lublinie.

Teksty Sienkiewiczowskie (wybór)

  1. Mrożek Sienkiewiczem podszyty, w: Teoretyczne aspekty powieści historycznej, red. Tadeusz Bujnicki, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1986, (s.133-145).

  2. "Organista z Ponikły" Henryka Sienkiewicza. Dwie interpretacje. [wspólnie z Ewą Kosowską], w: Henryk Sienkiewicz. Biografia, twórczość, recepcja, "Studia Sienkiewiczowskie", t.1, red. L. Ludorowski i H. Ludorowska, Wyd. Tow. Im Henryka Sienkiewicza, Lublin 1998, (część mojego autorstwa, s. 119-127).

  3. Latarnik - "odczytania na nowo" ciąg dalszy. [wspólnie z Ireną Skwarek], w: „Latarnik” Henryka Sienkiewicza. Interpretacje, red. T. Bujnicki i H. Bursztyńska, Katowice 1984, (część mojego autorstwa, s.138-151).

  4. Porównania w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza, w: Prace Historycznoliterackie, t. 18, "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego", Katowice 1982, (s.114-131).

  5. „Krzyżowcy” Zofii Kossak. Historiografia w służbie parenetyzmu, w: Publicystyka – Literatura, pod red. H. Ludorowskiej – L. Ludorowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000, (s. 203-212).

  6. Henryk Sienkiewicz wobec tzw. „kwestii polskiej” w Europie, [w:] Henryk Sienkiewicz – Polak i Europejczyk, pod red. Zdzisławy Mokranowskiej, Wyd. Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec 2004, (s.65-76).

  7. Gra z Sienkiewiczem. Motywy Sienkiewiczowskie w parodii i reklamie telewizyjnej, [w:] Sienkiewicz – Pamięć i współczesność, praca zbiorowa pod red. L. Ludorowskiego, H. Ludorowskiej i Zdzisławy Mokranowskiej, Wyd. UMCS, Lublin 2004, (s. 166-181).

  8. Henryk Henryk Sienkiewicz wobec tradycji romantycznej. Prolegomena, [w:] Sienkiewicz, Tradice – současnost – recepce, Ostravská Univerzita Ostrava – Filozofická Fakulta – Wyd. Śląsk, Ostrava 2006,(s. 99-112).

  9. Henryk Sienkiewicz w Internecie (strony polskie), w: Studia Sienkiewiczowskie VII, Henryk Sienkiewicz. Nowe listy. Współczesna recepcja, pod red. L. Ludorowskiego, Z. Mokranowskiej, Wyd. Tow. im. Henryka Sienkiewicza, Lublin 2007, (s.213-229).

  10. Zofia  Kossak w kręgu Sienkiewiczowskich tematów kresowych, w: Proza XX wieku.  Przeglądy i interpretacje. T.2, pod red. E. Dudki i M. Cuber, Wydawnictwo  Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s.15-29).


sekretarz Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza

Członek Towarzystwa Adama Mickiewicza

Zainteresowania: teatr, malarstwo, joga, pływanie

Kontakt: zmokranowska@gmail.com