Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk i obecność w mediach

W dniach 22-23 kwietnia w Ośrodku "Orle Gniazdo" w Hucisku odbyła się kolejna konferencja w ramach grantu, pt. Twórczość Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk i obecność w mediach. Organizatorami konferencji byli Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Filologiczno-Historyczny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Uroczystego otwarcia obrad dokonali prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki oraz dr hab., prof. AJD Agnieszka Czajkowska.

W obradach wzięli udział badacze twórczości Sienkiewicza z wielu ośrodków akademickich w Polsce. Wystąpienia konferencyjne oscylowały wokół oddziaływań dzieł Henryka Sienkiewicza na inne teksty kultury, w tym muzykę, na sztuki plastyczne i wizualne (fotografię, teatr, film). Poszukiwano też miejsca dla Sienkiewicza w obecnym kanonie lektur szkolnych.

Obradom przysłuchiwała się młodzież z częstochowskiego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza. Konferencję zakończył panel dyskusyjny poświęcony metamorfozom Sienkiewicza, w którym wzięli udział Wykonawcy grantu i zaproszeni goście.