Ewa Kosowska, profesor zwyczajny

Kieruje Zakładem Teorii i Historii Kultury w Instytucie Nauk o Kulturze w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Jest członkiem Komitetu Nauk o Kulturze PAN oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.
Zajmuje się problemami z obszaru teorii i historii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystywania tekstu literackiego w badaniach antropologiczno-kulturowych. Szczególne miejsce w tych badaniach zajmuje analiza i interpretacja powieści Henryka Sienkiewicza.

Wybrana Bibliografia 

  1. Postać literacka jako tekst kultury. Rekonstrukcja antropologicznego modelu szlachcianki na podstawie "Potopu" Henryka Sienkiewicza. Katowice 1990
  2. Negocjacje i kompromisy. Antropologia polskości Henryka Sienkiewicza 2002 Antropologia literatury 2003
  3. Antropologia kultury – antropologia literatury 2005
  4. Stąd do Teksasu (2006); [red.] Antropologia kultury- antropologia literatury.
  5. Na tropach koligacji (2007),[red.]Wstyd w kulturze t. 2 (2008)
  6. Eurosarmata. O postawach i wyborach Henryka Sienkiewicza, Katowice, 2013 .

Lubi książki, dobre filmy i spacery nad Bałtykiem. 

Kontakt: ewa.kosowska13@gmail.com