Zadania badawcze

(kwerendy, zebranie materiałów na określone tematy, opracowanie materiałów, redakcje)

1.Problematyka edukacyjno-socjologiczna

biblioteki, lektury, czytelnictwo (A.Kuniczuk-Trzcinowicz Z. Mokranowska),
czytelnictwo, muzea (A. Rataj),
programy szkolne, podręczniki, pomoce szkolne (A. Adamek- Świechowska, A. Chomiuk, D. Samborska-Kukuć, A. Zalewska),
kult szkolny Sienkiewicza (A. Adamek-Świechowska, A. Chomiuk).

2.Problematyka ideologiczno-światopogłądowa

antyczne i klasyczne inspiracje (J. Axer, W. Łapiński),
Sienkiewicz a religia (W. Łapiński, T. Bujnicki, M. Gloger),
Sienkiewicz a pogranicze (T. Bujnicki, D. Samborska-Kukuć, M. Gloger),
Sienkiewicz ideowo-polityczny, narodowy, tożsamość (R. Koziołek, M. Gloger, E. Kosowska, A. Rataj),
problematyka kobieca (D. Samborska-Kukuć, E. Kosowska).

3.Problematyka medialna

medialne obiegi, Sienkiewicz w mediach (A. Kuniczuk-Trzcinowicz, A. Adamek- Świechowska, A. Chomiuk),
biografistyka (R. Koziołek, A. Chomiuk, A. Zalewska),
przewodniki (A. Adamek-Świechowska),
Internet (A. Rataj, W. Łapiński)

4.Problematyka literacka

modernistyczna recepcja (C. Zalewski, A. Zalewska, J. Sztachelska, M. Wedemann),
małe formy narracyjne (interpretacja, edycja) (A.Kuniczuk-Trzcinowicz),
przekształcanie, reinterpretacja, transpozycje pomysłów Sienkiewiczowskich (A. Kuniczuk-Trzcinowicz , M. Wedemann),
krytyka literacka o Sienkiewiczu (M. Wedemann),
pisarze XX w. o Sienkiewiczu (A. Adamek-Świechowska, M.Wedemann),
Sienkiewicz – fantasy – powieść historyczna (R. Koziołek, W. Łapiński, A. Chomiuk, B. Mazan, M. Wedemann),
Sienkiewicz - komizm, humor, ironia (W. Łapiński, T. Budrewicz, J. Sztachelska, M. Wedemann),
Sienkiewicz w dziełach literackich XX w. (M. Wedemann)

5.Problematyka - korespondencja sztuk

Sienkiewicz i malarstwo (A. Kuniczuk-Trzcinowicz C. Zalewski - grafika, portrety),
film (A. Chomiuk, C. Zalewski),
teatr (C. Zalewski, R. Koziołek),
fotografia (C. Zalewski).

6.Problematyka edytorska

krytyczne wydanie nowel (A. Kuniczuk-Trzcinowicz),
pisma polityczne (R. Koziołek),
Trylogia (R. Koziołek, J. Axer, T. Bujnicki),
reportaże (J. Sztachelska).

7.Problematyka – reinterpretacje

spory o Sienkiewicza (Z. Mokranowska, C. Zalewski, Samborska
nowe odczytania (A. Adamek-Świechowska, C. Zalewski, E. Kosowska)
nowe teorie historyczne a Sienkiewicz (A. Chomiuk, T. Bujnicki).