Cezary Zalewski, dr hab.

Obecnie pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Bibliografia: 

  1. Lalki, lustra, klepsydry. Motyw fotografii w prozie polskiej lat 1863-1939. „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 1, s. 107-124. 
  2. Mit a powieść. Prezentacja stanowisk teoretycznych.„Pamiętnik Literacki” 2006, z. 3, s. 55-75. 
  3. Jedyna chwila. Fotografowanie w poezji polskiej dwudziestego wieku. „Teksty Drugie” 2007, nr 3, s. 58-68. 
  4. Obiektywny obraz. Bolesław Prus i Ryszard Kapuściński jako estetycy fotografii. „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 1, s. 175-194. 
  5. Antek i Grzechy dzieciństwa. Przełom w twórczości Bolesława Prusa. „Ruch Literacki” 2009, nr 3, s. 189-204. 
  6. Panny z prowincji. Ze wspomnień cyklisty Bolesława Prusa wobec mitów miłości. „Przestrzenie Teorii” 2009, nr 11, s. 165-181. 
  7. Niemożliwa katharsis. R. Ingarden i P. Ricoeur czytają „Poetykę” Arystotelesa. „Teksty Drugie” 2010, nr 4. 
  8. Bóg poza skandalem. O psychologii i religii w Emancypantkach Bolesława Prusa. W: Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku. Red. J. A. Malik. Lublin 2008, s. 25-48. 
  9. Prus i poezja. Uwagi na marginesie „Kronik”. W: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny. Red. J. A. Malik, Lublin 2009, s. 201-210. 
  10. Chaos i struktura. Paryż w „Lalce” Bolesława Prusa. W: Obraz stolic europejskich w literaturze. Red. A. Tyszka. Łódź 2010, s. 147-156. 

Kontakt: czary13@poczta.onet.pl