Wojciech Łapiński, mgr

Studia doktoranckie na Wydziale Artes Liberales UW.

Magisterium na Wydziale Polonistyki UW. (Czerwiec 2013) 

Praca magisterska pt. "Trzy Trylogie - rzecz o historii, fantastyce i alltopii" poświęcona w większości Sienkiewiczowi; 

Esej o wyjeździe Sienkiewicza do Włoch 

Zainteresowania: historia, fantastyka, sport. 

Kontakt: mufseeker@gmail.com