Bogdan Mazan, Prof. dr hab.

Kieruje Katedrą Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu Łódzkiego.

Wykaz publikacji, zainteresowań badawczych

- Członek Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (od 1974 roku)
- Członek zwyczajny Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (od 1995 roku)
- Przewodniczący Zarządu Ogólnopolskiej Komisji Edytorskiej przy Towarzystwie Literackim im. A. Mickiewicza (od 16 VI 2008)

Udział w redakcjach, kolegiach redakcyjnych i radach programowych wydawnictw (krajowych i zagranicznych) 
„Prace Polonistyczne” (od 2001)
„Wiek XIX” (od 2008)
„Czytanie Literatury” (od 2011)
„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” (od 2011)

Recenzent w wydawnictwach: 
„Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” [Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego] (od 2011)
„Napis”, seria XIX (2013)

Funkcje/stanowiska organizacyjne na UŁ:
- Kierownik Katedry Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski (od 2007)
- Członek Senatu UŁ (2012-)
- Przewodniczący wydziałowej Komisji ds. doktoratów z literaturoznawstwa (2012-)

Zainteresowania: 
Kultura Dalekiego Wschodu

Kontakt: bogmaz@uni.lodz.pl