dr hab. Maciej Gloger, prof. UKW

Profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Autor książek: Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu(2007) i Sienkiewicz nowoczesny (2010). Autor kilkudziesięciu artykułów o twórczości  i światopoglądzie Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Elizy Orzeszkowej, Josepha Conrada, Stanisława Brzozowskiego. Bada m.in związki kulturalne polsko-czeskie do 1939 roku, zajmuje się zagadnieniem formowania się nowoczesnej tożsamości narodowej. Mieszka w Poznaniu.

Wybrane publikacje:

  1. Prus i Swedenborg. „Ruch Literacki” 2005, z. 4-5, s. 367-380.
  2. Pozytywizm: między nowoczesnością a modernizmem. „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 1, s. 5-19.
  3. Joseph Conrad wobec „filozofii życia”. W zbiorze: Literackość filozofii-filozoficzność literatury. Red. B. Sienkiewicz, T. Sobieraj. Wyd. Semper, Warszawa 2009, s. 135-155.
  4. Adolf Dygasiński i narodziny nowoczesnej świadomości narodowej. „Litteraria Copernicana” 2009, nr 2(4), s. 156-167.
  5. O entropii pozytywizmu w kulturze polskiej. „Przegląd Humanistyczny” 2011, nr 5, s. 25-37.
  6. Sztuka - społeczeństwo – naród. Poglądy filozoficzno-estetyczne Władysława Mieczysława Kozłowskiego, czyli o długim trwaniu pozytywizmu. „Świat Tekstów. Rocznik Słupski” 2011, t. 9, s. 281-289.
  7. Henryk Sienkiewicz i Stanisław Brzozowski – dwie drogi polskiej nowoczesności. W zbiorze: Konstelacje Stanisława Brzozowskiego. Red. U. Kowalczuk, A. Mencwel, E. Paczoska, P. Rodak.  Wyd. UW, Warszawa 2012, s. 138-154.
  8. Z tajemnic realizmu. O słowianofilskiej utopii w „Lalce” Bolesława Prusa. W zbiorze: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa. Red. E. Paczoska, B. Szleszyński, D.M. Osiński. Warszawa, Wyd. NCN i Wydział Polonistyki UW, 2013, s. 175-187.
  9. O myśleniu utopijnym Stanisława Brzozowskiego. W zbiorze: Ostać się wobec chaosu. Prace ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Lewandowskiemu. Red. R. Okulicz-Kozarym, M. Bourkane. Poznań, Wyd.  UAM 2013, s. 135-151.
  10. Rosyjski arlekin. O nierozpoznanym motywie w „Jądrze ciemności” i o Rosji Josepha Conrada (prolegomena do kultury rosyjskiej). „Pamiętnik Literacki” 2014, z.1, s. 7-24.

Kontakt: macgloger@gmail.com