Ryszard Koziołek

Profesor Uniwersytetu Śląskiego, autor m.in. książki Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy (2009). Zajmuje się badaniem prozy XIX i XX wieku oraz eseistyką popularyzującą naukę o literaturze.