Jolanta Sztachelska, dr hab. Prof. Uniwersytetu w Białymstoku

Kierownik Zakładu Pozytywizmu i Młodej Polski na Uniwersytecie w Białymstoku. 

Członek Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, Związku Literatów Polskich. Towarzystwa Kultury Języka. 

Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. 

Od wielu lat wchodzi w skład kapituły Nagrody Literackiej im. W. Kazaneckiego przyznawanej corocznie przez Prezydenta Białegostoku. 

Bibliografia (wybrana): 

  1. Czar i zaklęcie Sienkiewicza. Studia i szkice, Białystok 2003. 
  2. Sienkiewiczowskie czytanie Biblii, w: Po co Sienkiewicz? Sienkiewicz a tożsamość narodowa: z kim i przeciw komu? , pod red. T. Bujnickiego i J. Axera, Warszawa 2007, s.161-171. 
  3. Sienkiewiczowska ars scribendi, w: ibidem, s. 195-215. 
  4. Dwie legendy Sienkiewicza, w: Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej, pod red. K. Stępnika i T. Bujnickiego, Lublin 2007, s. 25-41. 
  5. Bohater z gombrowiczowską gębą albo stare i nowe spory o polską tożsamość (z Sienkiewiczem w tle), w: Mity tożsamości, mity rozdwojenia, pod red. L. Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2008, s.69- 86. 
  6. Laury i Beatrycze. Przyczynek do estetyki Sienkiewiczowskiego portretu kobiecego, w: Piękno wieku dziewiętnastego. Studia i szkice z historii literatury i estetyki, pod red. E. Nowickiej i Z. Przychodniaka, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2008, s. 197-215. 
  7. Beatrycze i inne. Mity kobiet w męskim świecie Sienkiewicza, w: Beatrycze i inne, pod. G. Borkowskiej i L. Wiśniewskiej, Słowo-Obraz- Terytoria Gdańsk 2010, s.149-165. 
  8. Dante Henryka Sienkiewicza, w: Komparatystyka. Między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, pod red. L.Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2010, s.187-200. 
  9. Zabijanie klasyków. Casus: Sienkiewicz, „Przegląd Humanistyczny” 2011 nr 5. 
  10. Petroniusz patrzy na Afrykę. O „Listach z Afryki” Henryka Sienkiewicza, w: Czyja Afryka? Wokół „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza, pod red. J. Axera i T. Bujnickiego, Warszawa 2012. 

W druku: 

Sienkiewicz-Berent. Spotkania niemożliwe [ „LiteRacje”, nr poświęcony W.Berentowi] 

Do druku przyjęto: 

Wilk a sprawa polska. Dwie opowieści [ o A. Wieruszu-Kowalskim i H. Sienkiewiczu do tomu: Mały Sienkiewicz ]; 

Odeska awantura Henryka Sienkiewicza [ do tomu zbiorowego: Obraz Odessy w literaturach słowiańskich] 

W przygotowaniu: Mity Sienkiewiczowskie. Studia i szkice (wybór studiów o Sienkiewiczu, publikowanych i nowych) - 2014 

Zainteresowania pozaliterackie: teatr, podróże, jamniki. 

Kontakt: jsztachelska@wp.eu