Kontakt

Kierownik Projektu Badawczego 
Prof. Tadeusz Bujnicki
+ 48 603974280 tabujnicki@gmail.com

Sekretarz Projektu Badawczego 
Joanna Majchrzyk
+ 48 695 900 458 joanna.majchrzyk@gmail.com

Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
fax. + 48 22 828 02 85