Informacja dla referentów i wykonawców grantu

Projektowana dwudniowa konferencja ma zachować równowagę pomiędzy wygłoszonymi referatami, panelami a dyskusją. Stąd założenie czasowe: referat 25 min.+ 10 minut przeznaczonych na dyskusję po każdym referacie.

Organizatorzy zapewniają zaproszonym referentom i wykonawcom grantu: zwrot kosztów podróży, nocleg w hotelu Uniwersytetu Pedagogicznego oraz wyżywienie.

Przewiduje się publikację materiałów pokonferencyjnych w tomie zbiorowym w serii prac Projektu Badawczego.

Wykonawcy Projektu Badawczego „Henryk Sienkiewicz . Obecność w kulturze polskiej XX wieku” uczestniczą w konferencji bez konieczności wygłoszenia referatu.